Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο πλαίσιο της Πράξης «EduTοurism - Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»
 Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
 Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
 Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης Κατοικίας

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Ιδιότητα / Επάγγελμα - Ώρες

3.1 Ιδιότητα - Επάγγελμα :
Επιλέξτε τις επιθυμητές ώρες σύμφωνα με την ιδιότητα / επάγγελμα
 

4. Επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων - Εκπαιδευτικά

4.1 Επιλέξτε τα θεματικά αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας  :
Κάντε κλικ στα θεματικά αντικείμενα (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε το/τα αντικείμενο/α που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε το θεματικό αντικείμενο από τα επιλεγμένα.
Θεματικά αντικείμενα
 • Βασικά Χαρακτηριστικά εναλλακτικών/ θεματικών μορφών τουρισμού
 • Εκπαιδευτικός/ Μαθητικός Τουρισμός
 • Αθλητικός Τουρισμός & Τουρισμός Υγείας
 • Πολιτιστικός Τουρισμός
 • Αγροτουρισμός
 • Τεχνολογικός Τουρισμός
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ΑμεΑ
 • Τουριστική Ανάπτυξη και τουριστική πολιτική
 • Η προώθηση του Θεματικού Τουρισμού μέσω της Ιστορίας/Αρχαιολογίας
 • Η Γαστρονομία/ Οινογαστρονομία ως τουριστικό προϊόν
 • Η Παράδοση (ήθη-έθιμα) ως μέσο για την ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού
 • Προοπτικές Εκπαιδευτικού Τουρισμού
 • Ψηφιακή εποχή και Υπηρεσίες Εκπαιδευτικού Τουρισμού
 • Διασύνδεση επαγγελματικού και εκπαιδευτικού τουρισμού
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Προώθηση και Προβολή (Internet Marketing)
Επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης
 
4.2 Επίπεδο γνώσης Η/Υ :
 
4.3 Επίπεδο γνώσης Αγγλικών :
 
4.4 Επιθυμητές ώρες μαθημάτων :
 

5. Αποδοχή όρων

 1. Για ότι αφορά το παραπάνω πρόγραμμα
 2. Για αντίστοιχες εκδηλώσεις ή άλλα προγράμματα ή σεμινάρια τα οποία μπορεί να με ενδιαφέρουν.
 3. Επιθυμώ να εγγραφώ στο ηλεκτρονικό Newsletter του EduTourism
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Υποβολή» στο κάτω μέρος της οθόνης για να για να καταχωρήσετε την αίτηση και να πάρετε ΚΑΥΑΣ ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και κλικ στο [Ενημέρωση] για να μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές
Footer Image